O projektu Kryštůfek – plyšový panáček, plyšák do sanitky a Svatý Kryštof

Jaro 2020 – Zlata Adamovská se rozloučila s Kryštůfkem

Ano je to tak, bude nám chybět, ale život jde dál.

Zlata Adamovská se pro příště omluvila, práce jí neubývá a naopak přibylo různých starostí a činností v rodině, jak už to tak chodí. Spolupracovala s námi čtyři roky a její portrét ozdobil naše čtyři kalendáře. Na akcích, kam dle možností přijela, poutala vždy velkou pozornost a podpisy na Kryštůfkovských suvenýrech a fotkách ozdobily leckterou domácnost.

I nadále zůstává naše příznivkyně a my na ni také nezapomeneme a děkujeme jí za podporu. Třeba se potkáme na nějakém jejím představení. Přejeme jí pevné zdraví a ještě mnoho hereckých úspěchů.

Jan Svoboda
Předseda správní rady NFK


16.2.2016 - Kryštůfek záchranář má novou kamarádku!

Vlastně patronku, paní Zlatu Adamovskou, kterou zajisté není třeba představovat.

Členové správní rady Nadačního fondu Kryštůfek (spolu se zástupcem zdravotnických záchranářů) ji poprosili o spolupráci. Setkali jsme se v lednu v Praze, představili jsme jí naši činnost, úspěchy a plány a Zlata Adamovská řekla ano...
Do budoucnosti bude tedy tato oblíbená herečka (a doktorka :-)) a všeobecně známá osobnost Zlata Adamovská tváří-patronkou projektu Kryštůfek záchranář.

Doufáme, že naše spolupráce přinese projektu Kryštůfek větší popularitu, uznání a dobročinné příspěvky, a že také Zlata Adamovská bude mít ze společné činnosti radost a pocit vnitřního naplnění. Pomoc dětem je důležitá součást našeho života, je to nekonečný příběh!

Jan Svoboda
Předseda správní rady
Nadačního fondu Kryštůfek


O projektu Kryštůfek záchranář dětem

Projekt „Kryštůfek záchranář dětem“ zaměřuje svou pozornost na podporu dětských pacientů, kteří se ocitnou v péči záchranářů a také na edukaci dětí v oblasti poskytování první pomoci. V současné době již aktivity spojené s činností projektu probíhají v deseti krajích České republiky.

Právě pro děti bývá přítomnost na palubě sanitního vozu mnohdy velmi stresující záležitostí. Přinést malým pacientům alespoň trochu radosti, zabavit je a zmenšit jejich strach, byly a zůstávají hlavní myšlenky projektu. Pomáhá při tom plyšová hračka, mající podobu malého záchranáře, která je k dispozici na palubách sanitek. Záchranáři hračku dávají zejména dětem, jež jsou v jejich péči delší dobu, těm, které jsou vážně nemocné či zraněné, nebo bez doprovodu svých rodičů. Hračka je od prosince 2014 nově k dispozici i v ostravské Městské nemocnici, která projevila zájem mít Kryštůfka pro děti ošetřované na oddělení urgentního příjmu. Ten tvoří vstupní bránu do nemocnice pro ty pacienty, jejichž zdravotní obtíže mají akutní charakter. Je vlastně pomezím mezi terénem, záchrannou službou a zdravotnickým zařízením. Přítomnost Kryštůfka jako průvodce nemocných dětí právě v prostředí urgentního příjmu tedy navazuje na původní myšlenku celého projektu a dále ji rozvíjí.

Druhým pilířem projektu je činnost vzdělávací. Jde především o podporu poskytování první pomoci při život ohrožujících postiženích zdraví. Projekt si klade za cíl rozvíjet toto povědomí a dovednost právě u dětské populace. V rámci České republiky proto ročně probíhají desítky edukačních akcí, na kterých je postavičku Kryštůfka záchranáře coby podporovatele první pomoci možno potkat. Děti se na nich dozvídají, jak poskytnout pomoc účinně a správně, prakticky trénují život zachraňující úkony nebo sledují ukázky profesionálních záchranářů. Jedná se nejen o velké akce jako jsou Dny NATO, ale také vzdělávací aktivity ve školách, obchodních centrech a podobně. Kryštůfek záchranář se tak stává nejen průvodcem dětí, ale také patronem dětských zachránců.

Projekt podporuje dětské pacienty, stejně tak i motivuje děti zdravé ke vzdělávání a vede k aktivní pomoci druhým. Jsem velmi rád, že díky Nadačnímu fondu Kryštůfek je možné realizovat tyto hluboce lidské myšlenky. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se do této práce dobrovolně zapojují. A je mi ctí podílet se na aktivitách spojených s tímto projektem.

PhDr. Lukáš Humpl
Klinický psycholog


Ochrana osobních údajů ze strany NFK

Na různých veřejných akcích anebo i zde na internetu provádí Nadační fond Kryštůfek (NFK) zpracování osobních údajů účastníků.
Tyto procesy se řídí ustanoveními obsaženými v těchto dokumentech:
Informační memorandum – ZDE a Informace pro účastníky akce – ZDE.

Jan Svoboda
Předseda správní rady NFK


Díky Vám jsme mohli předat do 31.12.2019 už
38.162 Kryštůfků zraněným nebo nemocným dětem

Chci také pomoci


Christopher The Rescuer For Children

The aim of the project “Christopher the Rescuer for Children” is to comfort child patients who find themselves in the care of ambulance rescue services. It is a very stressful experience for children to be treated and transported in an ambulance. That is why it is important to offer the small patients at least a spark of joy and to reduce their fear.

What helps to comfort the paediatric patients is a toy figure of a little rescuer that is included in the equipment of ambulances. “Christopher the Rescuer for Children” was launched under the auspices of the Czech Association of Emergency Medical Services and is funded by Kapitol, Insurance and Financial Services.

The project has been embraced by most regional emergency services. What brings me particular joy is that the project has been successfully implemented in spite of the current difficult economic situation.

PhDr. Lukáš Humpl
Clinical Psychologist
Expert Supervisor of the Project